Schuldcentralisatie logo

WAT IS
SCHULDCENTRALISATIE?

Ook u kunt besparen op uw maandlasten! Laat ons kosteloos uw financiële situatie herzien en wie weet geniet u door uw leningen te centraliseren van een goedkopere rentevoet en een lagere maandlast, ook als u op de zwarte lijst staat.
Bel gratis 0800 99 105

Disclaimer

Het gebruik van de website www.schuldcentralisatie.be en de hieraan gelinkte Internet sites van de DHS Finance Group is onderworpen aan de volgende bepalingen en beperkingen. De toegang tot en het gebruik van deze sites impliceert dat de gebruiker het onderstaande aanvaardt:

  • DHS Finance Group wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de Websites van de DHS Finance Group.
  • De foutloze en/of ononderbroken werking van de sites kan niet worden gegarandeerd.
  • De informatie en het materiaal op deze Website dienen enkel ter informatie en zijn in geen geval bindend. DHS Finance Group zal redelijke inspanningen leveren om de informatie en het materiaal op deze Website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen te evalueren. De informatie en het materiaal die op de Website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen. Desondanks kan DHS Finance Group niet borg staan voor de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdloosheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze Website bevat of waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen.
  • De informatie en het materiaal op deze Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. U stemt ermee in deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de DHS Finance Groep.
  • Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites die niet het eigendom zijn van de DHS Finance Group of een van haar ondernemingen zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.
  • Gelieve te noteren de DHS Finance Group de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens die werden verzameld via deze Website.
  • Als bezoeker of gebruiker van deze Website, gaat u ermee akkoord dat de DHS Finance Group en haar verbonden entiteiten persoonlijke gegevens, die op u betrekking hebben, vastleggen en verwerken voor de volgende doeleinden: het beheer van de cliënteel van de DHS Finance Group, met inbegrip van eventuele cliënten, het beheer van de contractuele relatie, het voorkomen van onregelmatigheden, het opmaken van statistieken en tests, commerciële prospectie, direct marketing van financiële, bank- en/of verzekeringsproducten en diensten alsook andere producten of diensten die worden gepromoot door de DHS Finance Group of door haar verbonden entiteiten.
  • U gaat ermee akkoord dat deze gegevens mogen worden meegedeeld aan alle met DHS Finance Group verbonden entiteiten voor dezelfde doeleinden of aan andere personen om te voldoen aan elke wettelijke verplichting of in geval van wettig belang. U gaat tevens akkoord met dergelijke mededelingen wanneer de ontvangende persoon is gesitueerd buiten de Europese Unie, ongeacht of een adequaat beschermingsniveau wordt gewaarborgd voor persoonsgegevens in het land van ontvangst. Binnen de DHS Finance Group en haar verbonden entiteiten wordt de toegang tot uw persoonsgegevens, die werden verzameld via deze Website, beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. U heeft het recht om te vragen, schriftelijk of via de Website en kosteloos, dat de DHS Finance Group en haar verbonden entiteiten zouden ophouden uw persoonsgegevens, die werden verzameld via deze Website, te gebruiken voor direct marketingdoeleinden.
  • U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om een verbetering te vragen indien deze onjuist of niet relevant zijn. Om deze rechten uit te oefenen moet u een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek sturen naar de DHS Finance Group.

Indien bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onafdwingbaar zouden worden beschouwd, zullen de resterende bepalingen ongeschonden zijn en zal de onafdwingbare bepaling worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het dichtst aansluit met de onderliggende bedoeling van de onafdwingbare bepaling. Deze overeenkomst zal deel uitmaken van alle andere overeenkomsten die u met de DHS Finance Group of één van zijn verbonden entiteiten hebt afgesloten of zult afsluiten.

DHS Finance Group kan deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

    

Stel ons een vraag

Uw aanvraag insturen

Of bel 0800 - 99105

schuldcentralisatie • centralisatie • schulden samenvoegen • kredieten bundelen • leningen herfinancieren • leningen centraliseren • leningen hergroeperen • overname leningen • kredieten samenvoegen • samenvoegen van kredieten • leningen samenvoegen

      

www.schuldcentralisatie.be is een onderdeel van DHS Finance Group bvba • 3920 Lommel, Vreyshorring 26 • www.dhsfinance.beinfo@dhsfinance.be • 0800 99105 • Neon-nr. 0880.403.573 • FSMA-nr. 67114A-cB • FOD-nr. 208.207 •
IBAN-nr. BE42 9201 0239 0654 • BIC HBKABE22
   
SitemapDisclaimerLinks Contact